< návrat zpět

Pravidla užívání

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách FREDAST.CZ, včetně textu, designu stránek, zdrojových kódů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11 a dle mezinárodních ujednání. Bez souhlasu autora je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do autorského práva, zejména je zakázáno neoprávněně kopírovat publikovaný text, grafické prvky a kusy kódu.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách FREDAST.CZ, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

  • Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů a příspěvků.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nevhodné komentáře a příspěvky (vulgární výrazy, rasové podtexty aj.).
  • Provozovatel může odstranit uživatelský účet, který nebyl do 90 dní aktivován.
  • Používání návodů a tipů uvedených na těchto stránkách je jen na vlastní riziko Uživatelů a autor nenese odpovědnost za případné následky.
  • Provozovatel neodpovídá za škody způsobené softwarem staženým z těchto stránek.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky užívání těchto stránek a obsahu na něm.
  • Uživatel svým příspěvkem dáva souhlas s uveřejněním a je to svobodné rozhodnutí a vyjádření názoru.

VYHLEDÁVÁNÍ

Sdílet

Sdílej na FB

Uživatel

PODPORA

NÁVŠTĚVY

Sledujte

REKLAMA