Zdroj: http://www.fredast.cz/index.php?a=klavesove-zkratky/ms-excel-klavesove-zkratky  •  Vydáno: 7.9.2010 21:29  •  Autor: Jindřich Machuta

MS Excel klávesové zkratky

Klávesové zkratky v MS Excel jsou důležité pro formátování, úpravy vzorců, aj.

 

Zkratkové klávesy Akce
CTRL+PAGE UP listování mezi listy doleva
CTRL+PAGE DOWN listování mezi listy doprava
CTRL+* označení tabulky
CTRL+A označení celého listu (v nové verzi se vybere nejdříve aktuální oblast a při opětovné stisknutí celý list)
CTRL+X vyjmutí označené buňky/buněk
CTRL+C kopírování ze schránky
CTRL+V vkládání ze schránky
CTRL+F nalezení záznamu v označeném listu nebo listech
CTRL+H nalezení záznamu v označeném listu nebo listech a nahrazení záznamu(ů)
CTRL+G přejít na určité místo v listu
CTRL+N nový sešit
CTRL+O otevřít sešit nebo sešity
CTRL+P tisk s možností výběru tiskány a oblasti tisku
CTRL+S uložení sešitu
F12 uložení sešitu pod novým názvem
F2 editování buňky se vzorcem
F4 vložení do vzorce absolutní adresace buď na buňku nebo sloupec nebo řádek
CTRL+F4 zavře aktuální sešit
CTRL+1 Buňky
CTRL + vložení nového sloupce či řádku
CTRL - odebrání sloupce či řádku
CTRL* označení tabulky
CTRL+Z vzít zpět poslední úkon(y)
CTRL+Y opakovat poslední úkon